Portable Oil Tester

 

< BACK

Megger-OTS60AF--OTS80AF-OTS100AF OTS60AF/ OTS80AF / OTS100AF

 • มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น คือ 60kV , 80kV และ 100kV
 • หน้าจอแสดงผลแบบ Colour Display
 • สามารถทดสอบน้ำมันหม้อแปลงได้ทั้ง Mineral Oil และ Silicon oil
 • สามารถวัดอุณหภูมิในถ้วยทดสอบได้
 • โปรแกรมทดสอบทุกมาตรฐาน ( 14 standard )
 • เครื่องสามารถทำงานได้โดยใช้ไฟ 220Vac
 • สามารถบันทึกข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อทำ Report ได้

Download : Datasheet

Megger-OTS60PB-OTS80PB OTS60PB/ OTS80PB

 • มีให้เลือกทั้งหมด 2 รุ่น คือ 60kV และ 80kV
 • หน้าจอแสดงผลแบบ Colour Display
 • สามารถทดสอบน้ำมันหม้อแปลงได้ทั้ง Mineral Oil และ Silicon oil
 • สามารถวัดอุณหภูมิในถ้วยทดสอบได้
 • โปรแกรมทดสอบทุกมาตรฐาน ( 14 standard )
 • เครื่องสามารถทำงานได้โดยใช้ไฟ 220Vac หรือ แบตเตอรี่แบบ Rechargable
 • สามารถบันทึกข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อทำ Report ได้
Download : Datasheet