SMRT410D

 < BACK
Megger-SMRT410D(New) SMRT 410D  new02

  • SMRT 410D มีคุณสมบัติในการทดสอบ Protective Relay ทุกประเภท สามารถจ่ายกระแสทดสอบได้มากถึง 10 Current Channel
  • Voltage Output มี 4 Channel จ่ายแรงดันทดสอบได้ถึง 300V ที่ 150VA ต่อเฟส และสามารถแปลงเป็น Current Output จ่ายกระแสทดสอบได้ถึง 15A ที่ 120VA ต่อเฟส
  • Current Output มี 6 Channel จ่ายกระแสทดสอบได้ถึง 60A ที่ 300VA ต่อเฟส และสามารถต่อขนานกัน 3 Channel เพื่อจ่ายกระแสได้ถึง 180A ที่ 900VA และสามารถต่อขนานกัน 4 Channel เพื่อจ่ายกระแสได้ถึง 240A ที่ 1200VA
  • ควบคุมการทำงานผ่าน HMI แบบ Touch Screen
  • รองรับ IEC61850
  • ในกรณีเครื่องทดสอบมีปัญหาสามารถถอดแต่ละโมดูลเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยน โดยที่โมดูลที่เหลือยังสามารถใช้งานได้
Download : Datasheet